Bez litości 2 / Bez litości 3. Ostatni rozdział

Robert McCall musi pomścić śmierć przy­ja­ciół­ki z cza­sów swo­jej pra­cy dla CIA, a następ­nie pró­bu­je przejść na eme­ry­tu­rę w małym, wło­skim mia­stecz­ku, gdzie nie­ste­ty pano­szy się lokal­na mafia.

Zapra­sza­my na omó­wie­nie dal­szych przy­gód Dobre­go Den­ze­la Washing­to­na z Sąsiedz­twa! Dla­cze­go seans „Bez lito­ści 2” (2018) nie­mal­że anu­lo­wał ten pod­cast? Jak bar­dzo zawio­dła nas kon­fron­ta­cja Den­ze­la z Pedro Pas­ca­lem? Ile w tym fil­mie „Home Alo­ne”? W jaki spo­sób „Bez lito­ści 3. Ostat­ni roz­dział” (2023) ponow­nie skradł nasze ser­ca? Czy Rober­to­wi McCal­lo­wi dane będzie picie her­ba­ty i spo­koj­ne cele­bro­wa­nie życia na Sycy­lii? Co odróż­nia go od Joh­na Wic­ka i Jaso­na Bour­ne­’a? Na ile „The Equ­ali­zer” kry­ty­ku­je kapi­ta­lizm i nawo­łu­je do wal­ki z nie­spra­wie­dli­wo­ścią? Czy liczy­my na kolej­ny sequ­el lub spin-off serii? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.