Słudzy diabła

W sto pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Jer­ry, Szy­mas i Man­do – za spra­wą prze­glą­du hor­ro­rów Fest Maka­bra – wybie­ra­ją się w podróż do Indo­ne­zji, by zre­cen­zo­wać dla Was film Słu­dzy dia­bła (2017). Co łączy dzie­ło Joko Anwa­ra z twór­czo­ścią Jame­sa Wana? Któ­ra sce­na zapa­dła w pamięć Szy­ma­so­wi? Co pozy­tyw­nie zasko­czy­ło Jer­ry­’e­go? Czy Man­do napraw­dę wystę­pu­je w tym odcin­ku? Gdzie moż­na zoba­czyć oma­wia­ny film? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już za chwilę…

Stro­na głów­na Fest Makabry
Wywiad z orga­ni­za­to­rem FM
Rela­cja Jer­ry­’e­go z pierw­szej edy­cji FM

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.