Polski fandom… raz jeszcze

Dwa lata temu, w 7. rocz­ni­cę powsta­nia ser­wi­su StephenKing.pl napi­sa­łem arty­kuł „Pol­ski fan­dom”. To był zły tekst, któ­ry wywo­łał spo­ro nega­tyw­nych reak­cji czy­tel­ni­ków. Dziś chciał­bym jesz­cze raz spoj­rzeć na to zagad­nie­nie, ale już znacz­nie bar­dziej pozy­tyw­nie, nawią­zu­jąc moc­no do tego co napi­sa­łem dwa lata temu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996