Przegląd Końca Świata: Countdown

Dzi­siaj oma­wiam opo­wia­da­nie roz­gry­wa­ją­ce się w świe­cie zna­nym z serii „Prze­gląd koń­ca świa­ta” Miry Grant, wyda­ne w posta­ci ebo­oka, osa­dzo­ne w cza­sach obec­nych (dokład­nie w tej chwi­li) i przy­bli­ża­ją­ce roz­po­czę­cie epi­de­mii zombie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996