Conan Barbarzyńca: Królowa Czarnego Wybrzeża

W dzi­siej­szym odcin­ku zapra­sza­my do recen­zji kolej­ne­go słu­cho­wi­ska ze staj­ni Sound Tro­pez. Tym razem zmie­nia­my kli­mat z scien­ce fic­tion na fan­ta­sy, a kosmicz­ne­go pilo­ta na wojow­ni­ka i się­ga­my po „Cona­na Bar­ba­rzyń­cę – Kró­lo­wą Czar­ne­go Wybrze­ża”, czy­li adap­ta­cję pierw­szych sze­ściu zeszy­tów komik­so­wej serii Bria­na Wooda.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.