Inside jokes

Odci­nek pt.: „INSIDE JOKES” inau­gu­ru­ją­cy rok 2014 (w pol­skim radio­na­daj­nic­twie 😉

Tej audy­cji przy­jem­niej będzie słu­chać na słu­chaw­kach!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.