Świt X. New Mutants

Bob­by Da Costa posta­na­wia spro­wa­dzić sta­re­go dru­ha, Can­non­bal­la, na Kra­koę. W tym celu wyru­sza z Nowy­mi Mutan­ta­mi i Star­jam­mers do Impe­rium Shi’ar.

Jak moc­no „New Mutants” Hick­ma­na róż­nią się „X‑Men” tego same­go sce­na­rzy­sty? Dla­cze­go album zbior­czy zawie­ra zeszy­ty z numer­ka­mi 1, 2, 5 i 7? Czy uda­ło nam się polu­bić nar­cy­stycz­ne­go Sun­spo­ta? Kto z nas zagrał w komik­so­wą „grę plan­szo­wą”? Co sądzi­my o stro­nach z tek­sto­wą eks­po­zy­cją? Jak oce­nia­my ilu­stra­cja Roda Reisa? Posłuchajcie.

Komiks „Świt X. New Mutants″ kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.