Escape Room. Najlepsi z najlepszych

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do odpa­da z rywa­li­za­cji o tytuł mistrza pokoi zaga­dek kor­po­ra­cji MINOS, a Szy­mas podejmuje

Czytaj dalej