Escape Room

W trzy­sta czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas wkra­cza­ją do poko­ju zaga­dek, by ponow­nie pody­sku­to­wać o gra­ni­cach zaba­wy w poko­jach czy lar­pach gro­zy, a następ­nie omó­wić film „Esca­pe Room” z 2019 roku. Czy Szy­mas jest wła­ści­cie­lem łódz­kiej „Ciem­ni”? Jak zakoń­czy­ła się histo­ria tej nie­ty­po­wej atrak­cji? Co łączy hor­ror Ada­ma Robi­te­la z „Piłą”? Jak oce­nia­my tytu­ło­we poko­je zaga­dek? Czy Szy­mas kie­dyś zgi­nie, bio­rąc udział w podob­nej ini­cja­ty­wie Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.