Zombie Killers

W trzy­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bad Wolf i Szy­mas chwy­ta­ją za strzel­by, rewol­we­ry, gazrur­ki i macze­ty oraz rusza­ją w mia­sto, by ubić kil­ka tysię­cy zom­bia­ków, a w prze­rwie na kawę i otar­cie bro­ni z resz­tek gni­ją­ce­go mię­cha opo­wia­da­ją o trzech grach z gatun­ku zom­bie sho­ter, a mia­no­wi­cie o Left 4 Dead 2, No More Room in Hell oraz Coun­ter-Stri­ke Nexon: Zombies.
Zapra­sza­my do słu­cha­nia, a sami prze­ła­do­wu­je­my broń i idzie­my jesz­cze tro­chę postrze­lać. Kill «Em All!

Oma­wia­ne gry w ser­wi­sie Steam:
Left 4 Dead 2 (06:30 –  29:05)
No More Room in Hell (29:05 – 44:57)
Coun­ter-Stri­ke Nexon: Zom­bies (44:57 – 01:12:56)
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...