Into the Dark: Flesh and Blood

W dwie­ście czter­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas posi­la­ją się dobrze wypie­czo­nym indy­kiem i recen­zu­ją dru­gi epi­zod seria­lu „Into the Dark” z pod­ty­tu­łem „Flesh and Blo­od”. Czym wyróż­nia się odci­nek poświę­co­ny dniu dzięk­czy­nie­nia? Jak twór­cy zobra­zo­wa­li ago­ra­fo­bię? Czy domi­nu­je gro­za, czy może jed­nak dra­mat? Jak oce­nia­my ten teatr dwój­ki akto­rów? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.