Udo Kier – zapis panelu

Jeśli nie wie­cie kim jest nie­miec­ki aktor Udo Kier, któ­ry zagrał w ponad 200 fil­mach (zagrał zarów­no Dra­cu­lę jak i Hitle­ra) to ten mate­riał was nie zain­te­re­su­je. Jeśli go zna­cie, cóż… posłu­chaj­cie zapi­su pane­lu z festi­wa­lu Off Plus Kamera.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.