Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2019 – część 1

Już za chwi­lecz­kę, już za momen­cik poja­wi się na ryn­ku trze­cia odsło­na “Snów umar­łych. Pol­skie­go rocz­ni­ka weird fic­tion”. A my uzna­li­śmy, że to może być dobry moment aby pody­sku­to­wać o poprzed­niej edy­cji rocz­ni­ka. Tym samym, Mate­ja i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio i już dziś zapra­sza­my na pierw­szą część omó­wie­nia “Snów umar­łych” A.D. 2019. 

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.