Moje seriale cz. 82: Lato 2020

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

Luty zbli­ża się ku koń­co­wi, zima zbli­ża się ku koń­co­wi, a ja dzi­siej­szej audy­cji koń­czę wresz­cie oma­wia­nie let­nie­go sezo­nu seria­lo­we­go. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytuły:

  • 0:03:10 – Doom Patrol, sezon 2
  • 0:12:24 – The Umbrel­la Aca­de­my, sezon 2
  • 0:21:35 – The Last Narc, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.