Daredevil – sezon 3

Man­do i Sick powra­ca­ją do oma­wia­nia kolej­ne­go seria­lu z net­flik­so­we­go uni­wer­sum Marve­la. Tym razem na warsz­tat tra­fia moc­no spóź­nio­ny „Dare­de­vil” i jego trze­ci sezon. Jak na chłod­no oce­nia­my cały ten serial po latach? Czy znów sta­nie­my tro­chę na prze­kór inter­ne­to­wym opi­niom nie ser­wu­jąc pie­śni pochwal­nej na temat jego ostat­niej odsło­ny? Ile Dare­de­vi­la jest w trze­cim sezo­nie „Dare­de­vi­la”? Co sądzi­my o dużym naci­sku na wąt­ki i posta­cie pobocz­ne, a jak oce­nia­my roz­wój głów­ne­go boha­te­ra? Czy zachwy­cił nas powrót King­pi­na? Jak spodo­bał nam się wątek Bul­l­seya? I wresz­cie czy trze­cia odsło­na seria­lu przy­pa­dła nam do gustu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.