Pierwsze wrażenia – The Twilight Zone

Śred­nio uta­len­to­wa­ny komik dowia­du­je się, co musi poświę­cić, by odnieść suk­ces w bran­ży kome­dio­wej. Dzien­ni­karz śled­czy znaj­du­je w trak­cie lotu pod­cast, w któ­re­go wyni­ka, że w cią­gu godzi­ny ślad po dzien­ni­ka­rzu i innych pasa­że­rach zagi­nie.

W Pri­ma Apri­lis w ramach usłu­gi CBS All Access zade­biu­to­wał rebo­ot „Stre­fy mro­ku” pro­du­ko­wa­nej przez Jor­da­na Peele­go, Simo­na Kin­ber­ga i Mar­co Rami­re­za. Co mają nam do zaofe­ro­wa­nia dwa pierw­sze odcin­ki seria­lu? Jak nawią­zu­ją do wcze­śniej­szych odsłon seria­lu? Czym bawią lub stra­szą? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...