Alicja

W czter­dzie­stym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu usły­szy­cie debiu­tu­ją­ce­go na naszych łamach Szy­mo­na Cie­śliń­skie­go, któ­ry posta­no­wił wziąć udział w uro­dzi­no­wym kon­kur­sie pod­ca­sto­wym. Szy­mon oka­zał się bez­kon­ku­ren­cyj­ny (dosłow­nie: nie miał kon­ku­ren­cji), ale jak to zwy­kle u nas bywa, niska fre­kwen­cja w kon­kur­sie nie ozna­cza, że nie­licz­ni śmiał­ko­wie mają nie­wie­le do zapro­po­no­wa­nia. Zresz­tą… sami się prze­ko­naj­cie! Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kil­ku słów o „Ali­cji” Jac­ka Piekary.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.