Pyrkon 2015: Czy literki mogą straszyć?

Mamy dla Was nagra­nie z dru­gie­go pane­lu przy­go­to­wa­ne­go przez redak­cję Car­pe Noc­tem na tego­rocz­nym Pyr­ko­nie. Przy­czy­ny naszej chę­ci do się­ga­nia po hor­ror szu­ka­li Agniesz­ka Bro­dzik, Szy­mon Cie­śliń­ski, Michał Rako­wicz oraz Piotr Kul­pa, autor cyklu „Pan na Wiesiołach”.
Prze­pra­sza­my za jakość nagra­nia, nie­ste­ty warun­ki nie roz­piesz­cza­ły. Mamy nadzie­ję, że przy odro­bi­nie dobrych chę­ci da się wszyst­ko zro­zu­mieć. Michał pro­si też o przy­mknię­cie oka na mała wpad­kę: oczy­wi­ście auto­rem „Wam­pi­ra” jest Reymont 😉

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.