Irul

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się na spo­tka­nie autor­skie do Indii. Czym róż­nią się od sie­bie „Irul” (2021) i „Irul. Hotel stra­chu” (2021)? O czym opo­wia­da naj­now­szy film Nase­efa Yusu­fa Izud­di­na? Któ­ra z trzech głó­nych posta­ci zro­bi­ła na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Jak dobrze sce­na­rzy­ści pogry­wa­ją sobie z widzem pró­bu­ją­cym wyty­po­wać, kto jest mor­der­cą? Czy finał fil­mu spro­stał naszym ocze­ki­wa­niom? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.