Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza do opa­no­wa­ne­go przez zom­bia­ki Tokio, by odpo­cząć tro­chę od pra­cy i przyjrzeć

Czytaj dalej