Pustka

W dwie­ście trzy­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas uda­ją się do nie­mal­że opusz­czo­ne­go szpi­ta­la, gdzie wraz z moc­no zróż­ni­co­wa­ną gru­pą boha­te­rów będą musie­li sta­wić czo­ła upior­nej sek­cie miło­śni­ków kap­tu­rów i trój­ką­tów oraz isto­tom nie z tego świa­ta! Czym tak wła­ści­wie jest „The Void” z 2016 roku? Jak moc­no czer­pie z twór­czo­ści Car­pen­te­ra i Love­cra­fta? Jakie wra­że­nie robią ana­lo­go­we efek­ty spe­cjal­ne? Dla­cze­go fina­ło­wa eks­po­zy­cja może popsuć cały seans? Czy tra­dy­cyj­nie już dla roz­mów Szy­mo­na z Rafa­łem usły­szy­cie obszer­ne blo­oper­sy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...