Moja złota rybka zombie

W dwie­ście czter­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas pada­ją ofia­ra­mi mło­do­cia­ne­go sza­lo­ne­go naukow­ca, któ­ry przy­pad­kiem stwo­rzył zło­tą ryb­kę zom­bie. Czy pierw­szy tom cyklu autor­stwa Mo O’Hary przy­padł nam do gustu? Dla­cze­go nie­ko­niecz­nie nada­je się dla młod­sze­go czy­tel­ni­ka? Czy jest to opo­wieść gro­zy? Cze­go uczą nas przy­go­dy Tym­ka, Ravie­go, ich rodzeń­stwa i tytu­ło­wej „Zło­tej ryb­ki zom­bie”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.