Hrabstwo Harrow tom 1: Niezliczone duchy

W sto dwu­dzie­stym ósmym epi­zo­dzie Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas spo­ty­ka się z pro­fe­so­rem Jer­ry­sła­wem Man­dec­kim, by doko­nać sek­cji komik­su Hrab­stwo Har­row, któ­re­go pierw­szy tom zbior­czy uka­zał się w Pol­sce za spra­wą wydaw­nic­twa Mucha Comics. Czy losy Emmy i chłop­ca bez skó­ry intry­gu­ją? Czy tytu­ło­we nie­zli­czo­ne duchy oraz bestia z lasu stra­szą? Czy poko­lo­ro­wa­ny akwa­re­la­mi komiks wyróż­nia się na plus na tle kon­ku­ren­cji? O tym i o kil­ku innych kwe­stiach zwią­za­nych z Hrab­stwem usły­szy­cie już dziś. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.