Doctor Who – sezon 12

Po ponad roku „Doctor Who” powró­cił z 12. sezo­nem, a ten dość moc­no podzie­lił fanów. Man­do, Misia­el i Jer­ry spo­tka­li się – po raz pierw­szy w takim gro­nie – w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o tym jak wypa­da­ła naj­now­sza odsło­na kul­to­we­go seria­lu. Czy duża licz­ba odcin­ków sku­pio­nych wokół głów­ne­go wąt­ku, kosz­tem odcin­ków stand-alo­ne, oka­za­ła być strza­łem w dzie­siąt­kę? Jak wypa­da powrót do wie­lu kla­sycz­nych moty­wów i prze­ciw­ni­ków, przy jed­no­cze­snym mie­sza­niu w mito­lo­gii Docto­ra? Czy towa­rzy­sze trzy­na­stej Doctor w koń­cu mają coś do robo­ty? O tym i bar­dzo wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.