Joyland – po premierze

O powie­ści „Joy­land” powie­dzie­li­śmy już spo­ro w dzień jej pre­mie­ry. Czy moż­na powie­dzieć coś wię­cej? W dzi­siej­szym odcin­ku zapra­sza­my na eks­pe­ry­ment, któ­ry nazwa­li­śmy „Joy­land po pre­mie­rze”. Ponad 2 mie­sią­ce po tym jak książ­ka uka­za­ła się w sprze­da­ży, roz­ma­wia­my na chłod­no na temat naszych wra­żeń, przy­glą­da­my się opi­niom w Inter­ne­cie i kil­ka z nich komen­tu­je­my, a co naj­waż­niej­sze pozna­je­my zda­nie wie­lu osób. Dzi­siej­szy pod­cast pro­wa­dzi Sku­ra, któ­ry zapro­sił do roz­mo­wy rekor­do­wą jak na Radio SK ilość gości.

Przy­dat­ne linki:


Joy­land w Radiu SK

Joy­land w Lubi­my Czytać

Joy­land w Hor­ror Online


Film, o któ­rym wspo­mi­na Skura:


Dwa obli­cza Survi­va­lu. Dro­ga donikąd

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.