Miłość i potwory

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza wraz z Joelem w nie­bez­piecz­ny świat pełen zmu­to­wa­nych insek­tów, by odna­leźć mło­dzień­czą miłość Joela – Aimee. Co film „Miłość i potwo­ry” ma do zaofe­ro­wa­nia miło­śni­kom przy­gód i potwo­rów? Jak brzmi prze­pis na dobry mon­ster movie? Dla­cze­go występ Rooke­ra i Gre­en­blatt jest nie­mal­że easter eggiem? Jak owa­dy spraw­dza­ją się w roli kaiju? Czym wyróż­nia się ta roman­tycz­na histo­ria dla mło­dych doro­słych? Jak dobrze brzmią roba­le? Kto cze­ka na spin-off? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.