Louis na plaży

Jeże­li jeste­ście nad morzem, albo chcie­li­by­ście tam się udać to komiks o małym Louisie jest naj­lep­szą rze­czą jaka może was spo­tkać na wybrze­żu. No chy­ba, że nie uda­ło wam się wyje­chać nad morze to pozo­sta­je wam to samo co mnie… A na koniec muzy­ka, któ­ra nie­od­łącz­nie koja­rzy mi się z morzem i szu­mem fal – Julian­na Bar­wick z albu­mu Magic Place.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.