Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo

Roz­MO­VIE­one wycią­ga­ją z szaf pele­ry­ny i opusz­cza­ją swo­je mrocz­ne lego­wi­ska, aby poroz­ma­wiać z Wami o fil­mo­wym wize­run­ku wam­pi­rów z Quebecu.

Czytaj dalej