Wiadomości z Martwej Strefy – 036 – 04. 2014

W sto czter­dzie­stym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z kwiet­nia 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:15 – Wstęp


01:16 – 22:40 – Blok książkowy

Sprze­daw­ca stra­chu (Tele­express), Pan Mer­ce­des (pla­kat holen­der­skiej pre­mie­ry),Car­rie (okład­ka,peł­na gra­fi­ka okład­ko­wa), A Brief Guide to Ste­phen King (okład­ka), Ste­phen King. A Face Among The Masters (okład­ka, blog auto­ra)


22:41 – 32:34 – Blok komiksowy

The Dark Tower. The Pri­so­ner #1 (okład­ka, stro­ny: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07), Lawn­mo­wer Man (recen­zja, zapo­wiedź: 01 | 02), Loc­ke & Key. Covers of Gabriel Rodri­gu­ez (okład­ka)


32:35 – 35:33 – Blok filmowy

Pod kopu­łą (cameo Kin­ga), Dobra­ne małeń­stwo (fil­mik z loso­wa­niem, zdję­cie)


35:34 – 39:00 Cie­ka­wost­ki i podsumowania

TOK FM Kla­sy­ka dla grzeszkinów


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.