Bóg, Horror, Ojczyzna

W kolej­nym odcin­ku Hor­ro­rów, zapra­szam do posłu­cha­nia o cyklu Łuka­sza Radec­kie­go „Bóg, Hor­ror, Ojczyzna”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.