Kingdom – sezon 1

Man­do i Sick robią sobie prze­rwę od seria­li super­bo­ha­ter­skich, odwie­sza­ją na kołek pele­ry­ny i maski, a łapią za mie­cze by udać się do śre­dnio­wiecz­nej Korei poza­bi­jać kil­ku zom­bie. Czy nowy serial od Net­flik­sa ma coś nowe­go do powie­dze­nia w tema­cie żywych tru­pów? Jak spraw­dza się wizu­al­na stro­na tej pro­duk­cji? Czy uda­ło się wia­ry­god­nie oddać wygląd epo­ki? Jak dobrze zagra­ło połą­cze­nie kore­ań­skiej „Gry o tron” z epi­de­mią zom­bie? I wresz­cie, czy osta­tecz­nie chło­pa­cy są zado­wo­le­ni z sean­su pierw­sze­go sezo­nu „King­dom”? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.