Star Wars Łowcy nagród. Atak na Vermilliona. Tom 5

Wydaw­nic­twa Egmont oraz Ole­sie­juk ujaw­ni­ły kil­ka dni temu swo­je boga­te, gwiezd­no­wo­jen­ne pla­ny na 2024 rok, czas naj­wyż­szy zatem zacząć nad­ra­biać zale­gło­ści! W wir­tu­al­nym stu­dio ponow­nie spo­tka­ło się trio w skła­dzie Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­re dziś zapra­sza na dys­ku­sję o pią­tej odsło­nie serii „Łow­cy nagród”. Mia­ło być krót­ko, ale jako, że „Atak na Ver­mil­lio­na” to de fac­to trzy róż­ne opo­wie­ści i jed­no­cze­śnie tom, któ­ry cie­ka­wie roz­wi­ja wąt­ki i posta­cie, wyszło jak zwy­kle. Czy seria trzy­ma swój wyso­ki poziom? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.