Spider-Man: Bajki 5 minut przed snem

Man­do i Bogna powra­ca­ją! Tym razem na warsz­tat bio­rą wyda­ną nakła­dem wydaw­nic­twa Egmont ksią­żecz­kę „Spi­der-Man: Baj­ki 5 minut przed snem”. Co skło­ni­ło ich do się­gnię­cia po ten tytuł? Ilu Spi­der-Manów pozna­my na kar­tach tej książ­ki? Poja­wie­nie się któ­rych posta­ci zasko­czy­ło Man­do? Czy obec­ność dużej licz­by boha­te­rów ze świa­ta Marve­la to wada, czy zale­ta? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.