Odrodzenie – Batman. Detective Comics: Powstanie Batmanów (tom 1)

W Gotham poja­wił się eli­tar­ny oddział „nie­to­pe­rzy” sto­su­ją­cych meto­dy wal­ki Bat­ma­na i uży­wa­ją­cych sprzę­tu wzo­ro­wa­ne­go na jego wypo­sa­że­niu. Moty­wy nie­zna­nych

Czytaj dalej