Podsumowanie 3. sezonu Strefy mroku

Rafał, Żar­łok i Jacek wspól­nie pod­su­mo­wu­ją 3 sezon ory­gi­nal­nej serii Roda Ser­lin­ga „Stre­fa Mro­ku”. Pano­wie wyja­wia­ją, któ­re – według nich – epi­zo­dy były naj­lep­sze i subiek­tyw­nie uza­sad­nia­ją dla­cze­go. Spie­ra­ją się przy tym, dys­ku­tu­ją i dobrze się bawią. Zapra­sza­my do odsłuchu! 

Odci­nek pier­wot­nie uka­zał się na stro­nie Stre­fa Mro­ku Podcast.

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.