Planetoids – odcinek 5

I wra­ca­my do wal­ki. Oto wła­śnie prze­kro­czy­li­śmy pół­me­tek zapla­no­wa­nej na dzie­sięć epi­zo­dów histo­rii. Dalej będzie już tyl­ko lepiej, szyb­ciej, dow­cip­niej, bar­dziej dyna­micz­nie i z jesz­cze więk­szą ilo­ścią wybu­chów. Zapra­szam do odsłuchania

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.