Masa kultury – Ta z filmowymi piosenkami

Dziś Masa Kul­tu­ry wypa­ko­wa­na po brze­gi muzy­ką. A każ­dy utwór koja­rzy się nam z jakąś kino­wą sce­ną. Są sta­re wester­ny, kino nie­za­leż­ne i block­bu­ste­ry. Jest muzycz­nie! Tym razem mery­to­rycz­ne wspar­cie dla mnie i Szy­mo­na Ada­mu­sa zapew­nił Łukasz Sku­ra. Współ­pro­wa­dzą­cy z nasze­go zaprzy­jaź­nio­ne­go pod­ca­stu Radio Ste­phen King i pro­wa­dzą­cy muzycz­ną Audy­cję Zku­ry w Radio na Fali.

Też tak cza­sem macie, że muzy­ka koja­rzy wam się nie­ro­ze­rwal­nie z fil­mo­wą sceną?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Masie kul­tu­ry. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.

Szymon Adamus

http://Obywatelhd.pl

Bloger z aspiracjami na YouTubera, pisarza i twórcę gier, który obiecał sobie, że niedługo coś z tymi aspiracjami zrobi. Współtwórca podcastu Masa Kultury, któremu niedawno stuknęła setka, bloga ObywatelHD, najlepszego bloga o telewizorach w Polsce, autor powieści "Trójka" i dwóch komiksów. Wierzy, że życie jest piękne, a ludzie wspaniali.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.