Majówkowy gratis na Pyrkonie – Masa Kultury crossover!

Tra­dy­cja to rzecz świę­ta, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no – roz­po­czy­na­jąc majów­kę może­my posłu­chać kul­to­we­go majo­we­go gra­ti­su Masy Kul­tu­ry! <3 A jako że Masa Kul­tu­ry i my zna­leź­li­śmy się na Pyr­ko­nie w jed­nym miej­scu i cza­sie, zaowo­co­wa­ło to spon­ta­nicz­nym, epic­kim cros­so­ve­rem, któ­ry przy­ćmił jakieś tam Aven­ger­sy. Zapra­sza­my Was zatem gorą­co na ten wyjąt­ko­wy odci­nek, nagry­wa­ny na gorą­co w trak­cie całe­go festi­wa­lu. W czę­ści pierw­szej Michał i Szy­mon buszu­ją po Pyr­ko­nie, roz­ma­wia­ją z geeka­mi, dys­ku­tu­ją o Star Tre­ku, Gwiezd­nych woj­nach i End­ga­me, a tak­że o Geek Fights! W czę­ści dru­giej, już w posze­rzo­nym skła­dzie, roz­ma­wia­my na tema­ty wsze­la­kie. Seria­le, komik­sy, fil­my, edu­ka­cja, a nawet gry. Wie­my, że na taki odci­nek cze­ka­li­ście! Miłej majówki!

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.

Szymon Adamus

http://Obywatelhd.pl

Bloger z aspiracjami na YouTubera, pisarza i twórcę gier, który obiecał sobie, że niedługo coś z tymi aspiracjami zrobi. Współtwórca podcastu Masa Kultury, któremu niedawno stuknęła setka, bloga ObywatelHD, najlepszego bloga o telewizorach w Polsce, autor powieści "Trójka" i dwóch komiksów. Wierzy, że życie jest piękne, a ludzie wspaniali.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.