Legendy VHS 7: Mściciel

Sick i Man­do po raz kolej­ny roz­ma­wia­ją o fil­mie z epo­ki VHS. Tym razem padło na „Puni­she­ra” Gold­blat­ta z 1989 roku. Gdy Szy­mas przy­cho­dził na świat, na ekra­ny kin domo­wych zawi­tał Dolph Lund­gren jako Frank Castle i skradł ser­ca widzów. Dziś dowie­cie się m.in., jak pozy­tyw­ne wspo­mnie­nia sprzed lat prze­trwa­ły kon­fron­ta­cję z ponow­nym sean­sem, ile tru­pów pada w fil­mie, jak trzy deka­dy temu ekra­ni­zo­wa­no komik­sy, jakie­go Lund­gre­na pamię­ta­ją Sick i Man­do czy któ­re czę­ści Uni­wer­sal­ne­go Żoł­nie­rza sta­no­wią kanon. Zapra­sza­my na naj­now­sze Legen­dy VHS w Brzu­chu wieloryba!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Brzuch wie­lo­ry­ba. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.