Legendy VHS 5: W mgnieniu oka

Sick i Man­do ponow­nie dys­ku­tu­ją o fil­mie z epo­ki VHS. „W mgnie­niu oka” to tytuł, któ­ry zmie­nił dzie­ciń­stwo Sic­ka. Jak Rafał odbie­ra go po latach? A jak pozba­wio­ny nostal­gicz­ne­go baga­żu Man­do? W pod­ca­ście posłu­cha­cie ponad­to o pirac­kim ryn­ku video, roz­kwi­cie stra­ga­no­wych wypo­ży­czal­ni oraz o ich zej­ściu do pod­zie­mi, pod tap­czan, przy sto­le i kotle­cie na obiad. Pano­wie roz­ma­wia­ją też o kofe­ino­wym haju oraz o Rut­ge­rze Hau­erze, szczu­rach i przy­szło­ścio­wo-prze­szło­ścio­wych bud­kach tele­fo­nicz­nych. O tym i o wie­lu innych rze­czach posłu­cha­cie w naj­now­szym „Brzu­chu wieloryba”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Brzuch wie­lo­ry­ba. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.