Horror w szkole

W czter­dzie­stym ósmym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu Agniesz­ka Bro­dzik i Michał Rako­wicz dys­ku­tu­ją o tym, czy i na jakich zasa­dach hor­ror powi­nien być obec­ny na lek­cjach języ­ka polskiego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.