Black Mirror

Black mir­ror to przy­kład mądre­go scien­ce-fic­ton dla myślą­cych ludzi, któ­rzy nie boją się spoj­rzeć samym sobie w oczy i zoba­czyć, jaki­mi napraw­dę jeste­śmy. Zain­te­re­so­wa­ni? W takim razie zapra­szam do odsłuchania.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.