A nóż widelec – Krwawe spaghetti…

Dziś w odcin­ku tema­ty mie­sza­ją się jak skład­ni­ki w dobrym bigo­sie! Skó­ra z Radio SKpoda­je nam fan­ta­stycz­ny prze­pis na krwa­we spa­ghet­ti. Sko­ro kuch­nia wło­ska, to Jacek robi risot­to a myślał, że pael­lę. Paweł prze­szka­dza mu mówiąc o sałat­ce z pomi­do­rów. Koniec noto­rycz­nym dywa­ga­cjom przy­no­si dopie­ro prze­pis na wio­sen­ne łazan­ki z mło­dą kapustą.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w A nóż wide­lec. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.