Mówili na niego Karol/Rotmistrz Polonia

Wydaw­nic­two 23 ura­czy­ło nas nie­daw­no dwo­ma kolej­ny­mi albu­ma­mi. Oba komik­sy są dość odmien­ne od tego co stan­dar­do­wo może­my spo­tkać na

Czytaj dalej