Kto zabija najsławniejszych amerykańskich pisarzy?

Co mają wspól­ne­go auto­rzy naj­więk­szych ame­ry­kań­skich best­sel­le­rów: Sue Gra­fton, Daniel­le Ste­el, Cur­tis Sit­ten­feld i Tom Clan­cy? Wszy­scy zosta­li bru­tal­nie zamordowani

Czytaj dalej