Wenus

W pięć­set dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia odwie­dzić budy­nek „Wenus” (2022), by za dnia ukry­wać się przed szu­ka­ją­cy­mi go gangsterami,

Czytaj dalej

Gabinet osobliwości Guillermo del Toro – Dzieło Pickmana/Koszmary w domu wiedźmy

Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do „Gabi­ne­tu oso­bli­wo­ści Guil­ler­mo del Toro” i zapra­sza­ją na omó­wie­nie kolej­nych dwóch seg­men­tów, tym razem będących

Czytaj dalej

Masters of Horror cz. 2

Po dzie­się­ciu tygo­dniach prze­rwy na łamy Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu powra­ca­ją Mistrzo­wie Hor­ro­ru. Tym razem za temat do dys­ku­sji dla Man­do, Jer­ry­’e­go

Czytaj dalej