Ma

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Tatu­siek Bad Wolf zapro­sił Szy­ma­sa na małą imprez­kę w swo­jej piw­ni­cy. Przy oka­zji spotkania

Czytaj dalej

Into the Dark: Pure

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia dum­ny ojciec, Hubert „Man­do” Span­dow­ski i jego uro­cza córecz­ka, Szy­mas, wybie­ra­ją się na religijny

Czytaj dalej