Do ostatniej kości

Cza­sa­mi faj­nie jest się porząd­nie pokłó­cić o rze­czy waż­ne, a film o zako­cha­nych kani­ba­lach to lep­szy temat do spo­rów niż

Czytaj dalej