Kobiety eksploatacji. Odcinek 3: Pluję na twój grób

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie

Czytaj dalej

Wnuczka milionera, czyli o kobiecych marzeniach i pragnieniach

Grec­ki milio­ner Alek­sius Sta­vro­ula­kis na proś­bę inne­go grec­kie­go milio­ne­ra i zara­zem swo­je­go przy­bra­ne­go ojca chrzest­ne­go Sokra­te­sa Sefe­ri­sa wyru­sza do Londynu,

Czytaj dalej