Double Feature: The Old Dude’s Ticker i Sword in the Darkness

Pomi­mo tego, że Ste­phen King jest obec­ny na naszym ryn­ku wydaw­ni­czym od wie­lu lat, cały czas pol­scy fani mogą borykać

Czytaj dalej

Double Feature: Weeds i The Furnace

Pomi­mo tego, że Ste­phen King jest obec­ny na naszym ryn­ku wydaw­ni­czym od wie­lu lat, cały czas pol­scy fani mogą borykać

Czytaj dalej

17 podniebnych koszmarów. Specjalista od turbulencji/Jesteście wolni

Man­do i Jer­ry ponow­nie spo­ty­ka­ją się w Radiu SK, aby pody­sku­to­wać o opo­wia­da­niu. A kon­kret­nie o dwóch opo­wia­da­niach ze zbioru

Czytaj dalej

Pudełko z guzikami Gwendy

Oma­wia­nie kin­go­wej jesie­ni w środ­ku zimy trwa w naj­lep­sze. Po dwóch fil­mach kino­wych i dwóch udo­stęp­nio­nych na Net­flik­sie oma­wia­my dziś

Czytaj dalej